Inschrijf formulier

 
Naam *
Naam
Maandelijks opzegbaar, je zit nergens aan vast.
Machtiging *
Ik machtig hierbij Amersfoort BJJ om de abonnementsgelden en eenmalig de inschrijfkosten van € 25,00 van mijn rekening af te schrijven.
Voorwaarden *
- Bovengenoemde gaat akkoord met automatisch incasso van contributie per maand. Afschrijving geschiedt de eerste week van de maand. - Bovengenoemde kan met een termijn van 1 (één) maand van te voren zijn/haar lidmaatschap bij Amersfoort BJJ schriftelijk stopzetten. - Bovengenoemde kan Amersfoort BJJ niet aansprakelijk stellen voor sportblessures en/of (letsel)schade, opgelopen tijdens het sporten. - Bovengenoemde kan Amersfoort BJJ niet aansprakelijk stellen voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen.